Regulamin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do naszego klubu. W dbałości o dobre relacje między nami,na podstawie pokaźnej puli     doświadczeń, spróbowaliśmy w kilku punktach ująć podstawowe zasady rezerwacji i odpowiedzialności za nią.             Zanim dokonacie rezerwacji, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Jeśli nie zgadzacie się z   którymkolwiek z poniższych punktów, to aby uniknąć potencjalnych konfliktów, wybierzcie inny klub. Dokonanie   rezerwacji uznajemy za dowód zapoznania się z nimi oraz za zgodę na ich respektowanie.

1. Rezerwacji dokonujemy: online (na portalu korty.org lub przez stronę klubową kortypraga.pl via korty.org) ,telefonicznie (nie sms), lub osobiście w biurze kortów zgłaszając się do obsługi.

2. Rezerwacja obejmuje daną godzinę, lub zakres, jeśli zarezerwowanych jest więcej godzin z rzędu (minus 5min na czynności porządkujące kort po jej zakończeniu ), a nie czas od pierwszego postawienia stopy na korcie. Jeśli jednak będzie techniczna możliwość przedłużenia o kilka minut i taką prośbę zgłoszą Państwo obsłudze, zapewne Wam to umożliwimy.

3. Rezerwację, bez ponoszenia jej kosztów, można odwołać online (do 24h przed), telefonicznie i osobiście w klubie do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

4. Rezerwacja odwołana w czasie pomiędzy godziną 20:00 dnia poprzedniego a do trzech godzin przed jej rozpoczęciem jest płatna w wysokości 50% jej ceny wynikającej z cennika.

5. Rezerwacja zostaje uznana za wykorzystaną i zobowiązani jesteście do jej pełnego opłacenia według obowiązującego cennika,w następujących przypadkach:

a) po upłynięciu zarezerwowanego czasu gry .

b) w przypadku nieobecności i nie odwołania przez Państwa danej rezerwacji w sposób zgodny z regulaminem.

c) w przypadku odwołania późniejszego niż na 180 minut( 3 godziny) przed wyznaczonym rozpoczęciem zarezerwowanego czasu gry.

rezerwacja wykorzystana, nieodwołana, odwołana na mniej niż 3 godziny przed grą – 100% stawki

rezerwacja odwołana między godziną 20:00 dnia poprzedniego do trzech godzin przed grą – 50% stawki

rezerwacja odwołana do godziny 20:00 dnia poprzedniego – bezpłatnie

6. Opłatę za nie odwołanie gry lub odwołanie jej po upłynięciu regulaminowego czasu należy uiścić w terminie do 7 dni od daty rezerwacji, w kasie klubu lub przelewem na konto klubu. Niezastosowanie się do tego terminu skutkować będzie podjęciem kolejnych kroków z naszej strony, w celu wyegzekwowania należności.

7. W sezonie letnim(01.05-30.09) dysponujemy wyłącznie kortami odkrytymi. W razie opadów deszczu lub innych zjawisk atmosferycznych powodujących Państwa niepokój co do realizacji rezerwacji, prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą w celu ustalenia aktualnej sytuacji na kortach w kwestii panujących warunków oraz technicznej przydatności kortów do ich użytkowania. Nie jest dla nas argumentem, że w miejscu z którego aktualnie dzwonicie, pada deszcz. Nie jest również argumentem, że aplikacja przewiduje opady w trakcie trwania waszej rezerwacji, ani że wtedy gdy dokonywaliście tej rezerwacji prognozy wskazywały piękną pogodę a jednak jest chłodno. Jeśli padać zacznie w trakcie gry to Wy podejmujecie decyzję co do jej przerwania lub zakończenia, chyba że obsługa zrobi to przed wami w trosce o wasze zdrowie lub prawdopodobieństwo zniszczenia nawierzchni. Należność za przerwaną grę zostanie naliczona proporcjonalnie do wykorzystanego czasu a ewentualne negocjacje zakończy porozumienie stron i bezkontaktowy uścisk dłoni.

Rezerwacja kortów jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.